CRANIO SACRAAL THERAPIE

Cranio Sacraal Therapie

Grondlegger van de Cranio Sacraal Therapie is dr. John Upledger, osteopatisch arts en chirurg.

Cranio Sacraal Therapie is een therapie die vernoemd is naar de botdelen die het zenuwstelsel omgeven. "Cranio" verwijst naar de schedelbotten (cranium) en "Sacraal" naar het heiligbeen (sacrum). Samen met de wervelkolom omgeven ze de hersenen, het ruggenmerg en het hersenvocht. Het Craniosacrale systeem. Binnen dit systeem, binnen de vliezen (fascia/bindweefsel) wordt hersenvocht af- en aangevoerd in een eigen ritme.

Fascia

De hersen en ruggenmergvliezen o.a. dura maken deel uit van het geheel aan fasciën dat een heel uitgebreid netwerk vormt van structuren door je hele lijf die andere structuren zoals bloedvaten, organen, zenuwen, spieren en botten, verbinden, scheiden, ondersteunen, ophangen, vasthechten. Bindweefsel is bovenal communicerend weefsel (informatiestroom).

Zelfbescherming

Blokkades in het bindweefsel ontstaan door een aanpassing van het lichaam op fysieke schade als een operatie of val. Maar een blokkade kan ook ontstaan als het bindweefsel op een bepaalde plek zich vastzet tijdens een (heftige) fysieke of emotionele gebeurtenis en daarna niet meer goed loslaat.

Daar waar het bindweefsel spanning vasthoudt, wordt het minder beweeglijk en ontstaan er vroeg of laat problemen. Allerlei klachten kunnen zich manifesteren als chronische pijn, vermoeidheid, depressiviteit en angsten, spier problemen, maag- en darmklachten. Maar ook whiplash, burn-out, rugpijn en hoofdpijn zie je vaak als gevolg van problemen in het bindweefsel.

Zelfherstellend vermogen

Bij een optimale doorstroming kan het lichaam optimaal functioneren. Cranio Sacraal Therapie pakt de blokkades, de verstoringen aan en bevordert de doorstroming, de beweeglijkheid. Zie ook Viscerale therapie en TotalBodyReflex.

Het lichaam heeft van nature de kracht om zich te herstellen. Door onder andere stress, ziekte, (bewegings-, eet-, en leefstijl) gewoonten, overtuigingen en verstoorde balans tussen je hoofd en je hart, vermindert je vermogen tot zelfherstel.

Cranio Sacraal Therapie is dan een goede ondersteuning en werkt optimaliserend totdat het lijf het zelf weer oppakt.

SER

SER is een logisch onderdeel van de Cranio Sacraal Therapie
Door met je handen de fascia in de diepte aan te raken reageert het lichaam met zijn eigen wijsheid en zoekt het de vrijheid van beweging op. Zo ontstaat een unwinding van het weefsel die heel lokaal kan zijn maar ook het hele lijf mee kan nemen. In de unwinding/ontwarring ontstaat contact met de oorspronkelijke "pijnlijke herinnering" doordat het lijf zich weer "herinnert" hoe het was.

Bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een val of een pijnlijke emotionele herinnering. Door in de unwinding begeleid te worden vanuit bewustwording van onszelf komen deze herinneringen weer boven en kunnen een plek krijgen in onszelf. Daarmee leidt deze unwinding tot vrijheid in onze fascia en daarmee in ons lichaam en dat geeft ruimte om te bewegen.

Verbinding vanuit het lijf In de Cranio Sacraal Therapie behandel je geen symptomen en klachten maar verbindt je vanuit het lijf met de hele mens.
Door te luisteren naar wat een symptoom te vertellen heeft, door te werken met de eigen wijsheid van het lichaam, kun je op een diep niveau met mensen en hun klachten werken. Hierdoor leren mensen zichzelf weer te voelen en komen dan in contact met wie ze in wezen zijn.

VISCERALE THERAPIE

Viscerale therapie

Viscerale therapie bestaat uit gerichte manuele technieken die het herstel van een normale, gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de inwendige organen ondersteunen. Bij de viscerale therapie onderzoeken we ook de wervelkolom, het bekken en de gewrichten die de inwendige organen omgeven.

Fascia

Bij een optimale gezondheid bestaat er voortdurend beweging tussen de fascia van de organen en zijn omgeving.
Tijdens activiteiten zoals wandelen en bukken, moeten de fasciën rondom de inwendige organen ten opzichte van elkaar en hun omgeving (het musculoskeletale systeem=spieren, botten) kunnen bewegen en glijden.
Echter als een orgaan niet optimaal kan bewegen t.g.v. infecties, ontstekingen, verklevingen, abnormale spanning of verplaatsing dan zal het andere organen en lichaamsstructuren ongunstig beïnvloeden.

Viscerale systeem

Het viscerale systeem is neurologisch en mechanisch sterk verbonden met het gehele bewegingsapparaat. Zo kan pijn op een andere plek voorkomen dan waar de aandoening zit. Zo kan bijvoorbeeld een restrictie/stoornis in de fasciën rondom de lever of galblaas tot pijnklachten leiden in de rechterschouder b.v. in de vorm van een frozen shoulder.

Letselketens

De mechanische verbinding of bindweefselroutes vormen lichaamseigen patronen, waardoor een restrictie in de fascia/bindweefsel van een orgaan effect kan hebben elders in het lichaam. Dit noemen we een Letselketen; een restrictie in de fascia van de nier kan klachten veroorzaken in de nek. De nier fascie is verbonden met het diafragma en het diafragma is verbonden met de pleura/longvlies en de pleura via ligamentaire(banden) verbindingen met de lage nekregio. Alleen behandelen in de nek kan dan onvoldoende resultaat bieden als de oorzaak de fascie rond de nier niet behandeld wordt.

Zo kan uiteindelijk het lichaam zich zelfs structureel aan de stoornis aanpassen wat kan leiden tot chronische klachten van het bewegingsapparaat.

TOTAL BODY REFLEX

Total Body Reflex

Steeds vaker ervaren mensen dat de balans tussen structuur, functie en energiebalans van het lichaam verstoord is. Dit uit zich in een diversiteit aan klachten. Pijn, ziekte, vermoeidheid, hormoonwisselingen, neerslachtigheid zijn enkele veel voorkomende signalen.

Zelfbescherming/Zelfherstellend vermogen

Wanneer je lichaam niet in staat is tot zelfherstellend vermogen, zal het zichzelf beschermen. Simpel gezegd je lichaam wordt meer beperkt. Je lichaam is zo ingenieus dat de zelfbescherming niet specifiek op de plaats van het letsel waarneembaar hoeft te zijn.

Maar hoe kom je weer tot herstel?

Total Body Reflex is een zeer milde behandelvorm. Als behandelaar pas ik verschillende technieken toe die invloed hebben op de flexibiliteit, de vloeibaarheid en spanningen in je lichaam. Ik luister met mijn handen naar wat het lichaam aangeeft, dit is voor het lichaam een veilige manier om de zelfbescherming los te laten en tot herstel te komen. Ik gebruik hierbij de informatie van de fascia om tot een goed en blijvend herstel te komen.